< Úvod < eKasa

Novinky v súvislosti s prechodom na Online registračné pokladnice - eKasa

Finančná správa na Slovensku vstúpi do svojej novej etapy od 1. júla 2019. Podnikatelia, ktorí majú povinnosť účtovať tržbu v pokladnici, majú povinnosť požiadať o pridelenie kódu eKasa do dňa účinnosti novely zákona. Daňové kódy doterajších elektronických registračných pokladníc (ERP)sa zrušia. Podnikatelia však budú môcť naďalej účtovať tržby na týchto pokladniciach aj so zrušeným DKP. Finančná správa nebude pokutovať za nepoužívanie eKasy do konca roka. Parlament totiž schválil prechodné obdobie na pokuty do 31.12.2019. Podnikatelia tak dovtedy majú čas zaobstarať si eKasu od certifikovaného výrobcu.

zdroj: https://www.financnasprava.sk

Pozor, eKasu musíte pužívať hneď po jej dodaní od výrobcu alebo svojho dodávateľa!

viac informácii

Ako prejsť na eKasu

! POZOR !

Bez podania nižšie popísanej žiadosti o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient (VRP/ORP) cez portál finančnej správy a následného stiahnutia si inicializačného balíčka (identifikačných a autentifikačných údajov) po jeho pridelení, nie je možné nastaviť a spustiť do prevádzky pokladnicu (v tomto prípade ORP)

V prípade pridelenia kódu virtuálnej registračnej pokladnice (VRP) podnikateľ nesťahuje inicializačný balíček v rámci ekasa zóny. Prihlasovacie údaje spolu s kódom pokladnice sa doručujú podnikateľovi poštou do vlastných rúk cca do dvoch týždňov od podania žiadosti.

Každý klient (podnikateľ) musí požiadať o pridelenie kódu pokladnice - tzv. e-Kasa klient. Žiadosti o pridelenie kódu sú dostupné na portáli finančnej správy v osobnej zóne daňovníka (OIZ) v Katalógu formulárov.
Na následujúcom odkaze č. 1 nájdete všeobecný návod (postup), ktorým sa pri prechode na e-kasu a podávaní žiadosti musíte riadiť:

Na odkaze č. 2 nájdete presný, stručný návod zameraný konkrétne na spôsob elektronického podávania žiadosti o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient (VRP/ORP) cez portál finančnej správy.

Na odkaze č. 3 nájdete presný návod, ako si stiahnúť identifikačné a autentifikačné údaje, v prípade ak ste si pri podávani žiadosti zvolili ORP.

NÁVOD, AKO SI AKTIVOVAŤ NOVÚ EKASU

V následujúcom videu sú detailne zhrnuté vyššie popísané návody.