< Úvod

Ako sa pripojiť na eKasu

! POZOR !

Bez podania nižšie popísanej žiadosti o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient (VRP/ORP) cez portál finančnej správy a následného stiahnutia si inicializačného balíčka (identifikačných a autentifikačných údajov) po jeho pridelení, nie je možné nastaviť a spustiť do prevádzky pokladnicu (v tomto prípade ORP)

V prípade pridelenia kódu virtuálnej registračnej pokladnice (VRP) podnikateľ nesťahuje inicializačný balíček v rámci ekasa zóny. Prihlasovacie údaje spolu s kódom pokladnice sa doručujú podnikateľovi poštou do vlastných rúk.

Každý klient (podnikateľ) musí požiadať o pridelenie kódu pokladnice - tzv. e-Kasa klient. Žiadosti o pridelenie kódu sú dostupné na portáli finančnej správy v osobnej zóne daňovníka (OIZ) v Katalógu formulárov.
Na následujúcom odkaze č. 1 nájdete všeobecný návod (postup), ktorým sa pri prechode na e-kasu a podávaní žiadosti musíte riadiť:

Na odkaze č. 2 nájdete presný, stručný návod zameraný konkrétne na spôsob elektronického podávania žiadosti o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient (VRP/ORP) cez portál finančnej správy.

Na odkaze č. 3 nájdete presný návod, ako si stiahnúť identifikačné a autentifikačné údaje, v prípade ak ste si pri podávani žiadosti zvolili ORP.

NÁVOD, AKO SI AKTIVOVAŤ NOVÚ EKASU

V následujúcom videu sú detailne zhrnuté vyššie popísané návody.