< Úvod | Produkty/VRP | VRP

Virtuálna registračná pokladnica (VRP)

! Pre Vás, ktorí už používate VRP, nieje potrebný s prichadzajúcou zmenou od 1.4.2019 žiadny upgrade . Pokračujte v používaní tak ako doteraz !

Virtuálna registračná pokladnica (VRP) je aplikácia, ktorú Finančné riaditeľstvo SR bezplatne poskytuje podnikateľom na základe znenia zákona č.č. 289/2008 Z. z. SR o používaní elektronickej registračnej pokladnice platného od 1.4.2015, ktorá spĺňa požiadavky na virtuálnu registračnú pokladnicu podľa § 4a tohto zákona. Je určená pre menšie prevádzky s nižšou intenzitou predaja. Pre používanie VRP je potrebné internetové pripojenie. Prístup je možný cez webové rozhranie finančnej správy alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie, ktorá je dostupná pre Android a iOS.

Podnikateľ má možnosť v aplikácii VRP evidovať tržbu a jednoducho vytvárať a tlačiť pokladničné doklady obsahujúce zákonom povinné údaje. Taktiež má možnosť spravovať si svoj tovar a vyhotovovať uzávierky. Aplikácia poskytuje prehľad všetkých vystavených dokladov s možnosťou vytlačenia kópie dokladu.

Ponuka tlačiarní k VRP

Viac informácii a ako postupovať pri žiadosti o VRP na

www.financnasprava.sk